Угрозы пограничной безопасности

Угрозы пограничной безопасности

Жодна з країн Євросоюзу не збирається запроваджувати прикордонний контроль всередині Шенгенської зони через поширення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це заявили в пресслужбі Єврокомісії у четвер, 27 лютого. Водночас всі «країни, що приєдналися до Шенгенської угоди, продовжують здійснювати звичайний режим контролю на зовнішніх кордонах (Шенгенської зони. — Ред.), але з посиленим контролем осіб, які повертаються з уражених регіонів», додали в Єврокомісії.

В ЄС вважають прикордонний контроль неефективним методом стримування поширення SARS-CoV-2. «Кордони не зупиняють вірус», — відзначає один з чиновників ЄС і пояснює, що якщо людина з симптомами COVID-19 вже прибула на прикордонний пункт, то коронавірус буде поширюватися незалежно від того, чи відішлють хворого туди, звідки він прибув. Ізоляцію носія вірусу в Єврокомісії називають більш прийнятною мірою.

Ризик появи нових вогнищ поширення коронавірусу в ЄС оцінюють від середнього до високого, заявив співрозмовник DW в Брюсселі. А ризик поширення SARS-CoV-2 на весь ЄС істотно менший — від низького до середнього. «Локальні осередки можуть виникати, але як тільки їх ідентифікували, у нас є можливості стримати поширення», — пояснив чиновник.

Кількість хворих у Франції та Німеччині зростає

Тим часом у Франції кількість хворих на коронавірус за останню добу подвоїлась та зараз складає 38, повідомив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран. Дванадцять нових хворих пов’язані з людиною, яка напередодні померла від коронавірусу на півночі Франції. Три випадки захворювання зафіксовані на військовій базі.

Збільшилось число хворих на коронавірус і в Німеччині. У землі Північний Рейн — Вестфалія виявлено 14 нових випадків захворювання — всі в районі міста Гайнсберг, що розташований на кордоні з Нідерландами. Загалом там захворіло вже 20 людей. Всі вони перебувають на карантині в своїх будинках та не потребують лікування в стаціонарі, повідомило міністерство охорони здоров’я землі. Ще чотири людини інфікувалися коронавірусом в Баден-Вюртемберзі на півдні Німеччини. Загалом там зафіксовано вісім випадків захворювання.

Ввечері у четвер про перший випадок зараження коронавірусом повідомили також у Нідерландах.

Всього в світі заразилися коронавірусом понад 82 тисяч людей в понад 50 країнах і територіях (Гонконг, Макао і Тайвань). Загальна кількість померла перевищила позначку у 2800.

Дивитись відео 00:44

Заключение диссертации по теме «Политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии», Терентий, Ливиу Михайлович

Выводы по третьей главе.

1. Реализация системного анализа позволяет оценить обстановку на границе и выявить внешние угрозы безопасности страны с учетом масштабов и сфер действий субъектов мировой политики, а также нарастания степени применения военной силы в международных делах. При этом может оцениваться: общая’обстановка на границе (по периметру границы страны); региональная обстановка на границе (на участке границы приграничного региона страны); на участке границы с отдельно взятой страной (по линии пограничного размежевания с конкретной страной). В свою очередь по нарастанию степени применения военной силы в международных делах обстановка на границе может быть: спокойная (безопасная); обостренная (напряженная); кризисная; конфликтная (предвоенная); военная.

2. Необходимость усиления координации действий по предупреждению и парированию внешних угроз безопасности страны на границе и приграничных территориях обусловливается изменившимся геополитическим положением России, неоднозначными тенденциями развития международных отношений. Только консолидация сил и средств, совместные действия на основе единого замысла, четкого и продуманного планирования способны предупредить и парировать угрозы пограничной безопасности. При этом важно учитывать, что помимо федеральных и региональных органов власти субъектами противодействия внешним угрозам в пограничном пространстве выступают органы местного самоуправления, общественные объединения, а также физические и юридические лица.

3. Координация действий по предупреждению и парированию внешних угроз безопасности России в пограничном пространстве предполагает выполнение соответствующими субъектами ряда действий: уяснения политических, экономических, военных и иных интересов страны в пограничном пространстве; выявления на основе геополитического положения внешних сил давления; установления конкретных внешних угроз пограничной безопасности и прогнозирования возможных последствии их реализации; выявления внешних угроз, в предупреждении и парировании которых могут участвовать те, или иные силы и средства (в том числе определения возможностей региональных субъектов); разработка комплекса конкретных мероприятий по предупреждению и парированию внешних угроз; постановка задач и подготовка исполнителей, осуществления оперативного руководства ими.

Заключение

После распада Советского Союза кардинально и не со знаком плюс изменилось геополитическое положение России, ставшей самостоятельным субъектом мирового сообщества. В связи с ухудшением геополитического положения страны произошло расширение спектра реальных и потенциальных угроз ее безопасности в пограничном пространстве. Не случайно в Концепции национальной безопасности Российской Федерации утверждается о нарастании экономической, демографической и культурно-религиозной экспансии сопредельных государств на российскую территорию. Все это актуализирует проблему исследования угроз безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве как следствия влияния ее изменившегося геополитического положения.

В процессе исследования рассматриваемая тема предстала как достаточно сложная и многогранная. Для решения научных задач и достижения поставленной в диссертации цели потребовалось использование определенных методологических подходов, теоретических выводов и положений как отечественных, так и целого ряда зарубежных авторов, провести контент-анализ широкой гаммы периодических изданий по геополитической проблематике, проанализировать новое геополитическое положение страны после распада СССР и выявить характер его влияния на угрозы безопасности в пограничном пространстве, рассмотреть деятельность различных субъектов, реализующих пограничную политику России и обеспечивающих национальные интересы на государственной границе и в приграничных территориях.

Исследование угроз безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве как следствия влияния ее современного геополитического положения позволило автору сделать следующие основные теоретические выводы:

1. Рассмотрение содержания понятий «угроза», «безопасность», «национальная безопасность», «пограничная безопасность», «пограничное пространство», а также соотнесение данных понятий, позволяет определить угрозы безопасности России в пограничном пространстве как непосредственные возможности и готовность внешних (либо внутренних сил) нанесения конкретного ущерба личности, общества и государства на государственной границе и в приграничных территориях на которые распространяются нормы специальных правовых режимов.

2. Согласно точке зрения автора, для любой страны внешние угрозы (угрозы, исходящие от других государств и иных субъектов международных отношений), имеют определяющее значение для ее пограничной безопасности по сравнению с внутренними угрозами. Это объясняется рядом обстоятельств: инициированием их внешними силами, базированием на источниках (причинах), как правило, не зависящих от страны, представляющей объект угрозы; нацеленностью непосредственно на нанесение ущерба личности, обществу и государству на государственной границе и в пограничном пространстве, которые подвергаются наибольшему внешнему давлению; сложностью противодействия внешним угрозам, так как не представляется возможным искоренить их причины, нейтрализовать источники зарождения и формирования; возможным ухудшением отношений с сопредельными государствами на территории; которых обычно проявляется большинство источников таких угроз.

3. Проведенный анализ научных изысканий отечественных и зарубежных ученых в области геополитической проблематики, прежде всего исследования геополитического положения субъектов мировой политики, дал возможность диссертанту определить методологические основания исследования и оценки геополитического положения России.

Во-первых, геополитическое положение выражает географическое (пространственно-территориальное) расположение государства на земном шаре.

Во-вторых, геополитическое положение аккумулирует количественно-качественные характеристики пространства, находящегося под юрисдикцией государства (географические, политические, экономические, социальные, духовные, информационные, этноконфессиональные, экологические).

В-третьих, геополитическое положение характеризуется степенью вхождения (интеграции) государства в систему международных отношений, спецификой его утверждения в мировой политике.

В-четвертых, геополитическое положение отражает роль и место государства в мировой политике, проявляющиеся на глобальном и региональном уровнях.

В-пятых, геополитическое положение предопределяет геополитический статус государства, характер и способы воздействия (давления) внешних сил на его территорию.

4. С учетом изложенных методологических оснований можно определить, что геополитическое положение выражает географическое (пространственно-территориальное) расположение государства на земном шаре, количественно-качественные характеристики его территории, степень вхождения (интеграции) в международные отношения, роль и место в мировой политике, проявляющиеся на глобальном и региональном уровнях, что предопределяет соответствующий геополитический статус в мире, а также характер и направленность воздействия внешних сил (внешние угрозы).

5. Выявлены следующие особенности геополитического положения Российской Федерации и ее пограничного пространства в новых геополитических реалиях.

Россия, являясь преимущественно континентальной страной, обладает и признаками государства морского типа.

По пространственно-территориальным и сырьевым ресурсам Россия занимает первое место в мире.

Занимая выгодное географическое положение, Россия обладает ограниченными транспортно-коммуникативными возможностями.

Расположение России Европе и Азии предопределяет евразийский характер ее государственности.

В результате распада СССР, ликвидации Варшавского Договора сузилось пространство геополитического влияния России, понизился ее геополитический статус.

В силу своего геополитического положения и потенциала Россия объективно выступает одним из центров мировой политики, сохраняет позиции великой державы.

Россия имеет самые протяженные в мире границы и самое большое пограничное пространство, оказавшееся в принципиально новом геополитическом окружении.

Проявляется наличие разрыва между масштабами пограничного пространства России и реальными возможностями его освоения и защиты.

6. Определив особенности геополитического положения нашей страны -следует отметить, что для Российской Федерации с наиболее протяженными границами в мире и уходящими в прошлое сложными отношениями с соседями, проблема предупреждения и парирования (нейтрализации) внешних угроз в пограничном пространстве имеет особое значение. В связи с ухудшением геополитического положения страны произошло расширение спектра реальных и потенциальных угроз ее безопасности в пограничном пространстве. Развитие соответствующих негативных процессов в диссертации исследовано по следующим основаниям: линиям геоцивилизационных разломов современного мира; направлениям основных геополитических векторов (Запад, Восток, Юг, Север); границам пограничного размежевания с сопредельными государствами, что позволило конкретизировать по сферам проявления внешние угрозы безопасности России в пограничном пространстве, обусловленные изменившимся геополитическим положением страны.

В политической сфере: действия других государств, направленные на подрыв суверенитета и территориальной целостности России, в том числе посредством духовной и материальной «подпитки» сепаратистских сил; неурегулированность пограничных проблем, в том числе связанных с территориальными претензиями соседних государств; действия иных стран, способствующие ослаблению связей России с приграничными государствами и вовлечение их в сферы влияния иных мировых центров силы.

В экономической сфере: ограничение присутствия России на ряде зарубежных рынков в районах, непосредственно прилегающих к ее приграничным территориям; расширение масштабов расхищения природных ресурсов России в континентальной и морской составляющих пограничного пространства; легальная; и нелегальная скупка иностранными фирмами и иностранными гражданами российских предприятий и недвижимости в приграничных регионах; незаконная трудовая миграция,. хозяйственное освоение приграничных территорий России иностранными гражданами, в том числе не законными мигрантами; незаконное перемещение через государственную границу страны контрабандных товаров, сырьевых ресурсов, ядерных материалов, изделий «двойного назначения», а также приток и транзит наркотиков и оружия.

В военной сфере: расширение зон влияния военно-политических союзов (альянсов) вблизи государственной границы Российской Федерации; существующие и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных конфликтов в непосредственной близости от российских границ; деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований, связанная с переправой через государственную границу средств диверсии и террора, вероятность осуществления диверсий и террористических актов в пограничном пространстве России; разведывательная и иная подрывная деятельность спецслужб и организаций иностранных государств через государственную границу, в том числе с использованием территории сопредельных с Российской Федерацией стран.

В информационной сфере: распространение со стороны сопредельных государств в приграничных регионах информации, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, устоев жизни общества и государства, провоцирование этнополитических и этноконфессиональных конфликтов.

В демографической сфере: увеличение потоков незаконной миграции граждан третьих стран через территорию России и попытки оседания части из них как в приграничных, так и в центральных регионах страны.

В сфере этноконфессиональных отношений: этноконфессиональные конфликты, имеющие место в соседних странах и их дестабилизирующее влияние на этнополитические процессы в пограничном пространстве России; деятельность иностранных религиозных центров по распространению в приграничных регионах России религиозно-экстремистских учений.

В экологической сфере: техногенное давление промышленных зон сопредельных государств на экологию приграничных территорий ? России; попытки использования пограничного пространства России для захоронения отходов вредных производств; негативные последствия экологических катастроф в сопредельных с Россией государствах; неблагоприятное санитарно-эпидемиологическое воздействие соседних стран на приграничные регионы страны.

7. Проведенное исследование позволило определить приоритетные направления противодействия угрозам безопасности Российской Федерации в пограничном пространстве, обусловленных ее геополитическим положением: реализация системного анализа при оценке обстановки на границе и выявлении внешних угроз безопасности страны в пограничном пространстве; усиление координации деятельности федеральных и региональных органов власти по предупреждению и парированию внешних угроз безопасности страны на границе и приграничных территориях.

Результаты проведенного анализа угроз безопасности России в пограничном пространстве как следствия ее изменившегося геополитического положения и основные теоретические выводы, сделанные по результатам исследования, позволяют сформулировать ряд практических рекомендаций, которые можно объединить в следующие группы:

1. В свете необходимости дальнейшего развития и углубления разработанных в диссертации научно-теоретических проблем, автором в качестве перспективных направлений исследований предлагаются следующие темы:

1.1. Геополитическая ситуация в мире и ее влияние на характер деятельности пограничных органов и войск по защите интересов страны и предотвращению угроз в пограничном пространстве.

1.2. Угрозы безопасности России в пограничном пространстве как отражение влияния мировой геополитической ситуации и методика их систематизации, мониторинга, прогнозирования.

1.3. Прогнозирование угроз безопасности России в пограничном пространстве как следствия влияния геополитических изменений в мире и оценка возможностей эвентуальных противников по их реализации.

1.4. Национальные интересы России в пограничном пространстве с учетом особенностей проявления угроз по основным геополитическим векторам.

1.5: Основные тенденции развития геополитических процессов в мире и их влияние на характер угроз пограничной безопасности России.

1.6. Варианты и сценарии реагирования на постоянно меняющийся характер угроз безопасности России в пограничном пространстве с учетом мировых геополитических тенденций.

1.7. Региональные стратегии обеспечения пограничной безопасности России с учетом ее современного геополитического положения и проявляемых угроз на государственной границе.

1.8. Диалектика военных и невоенных средств обеспечения интересов и безопасности России в пограничном пространстве с учетом ее современного геополитического положения.

1.9. Особенности геополитического положения России в . регионе и его влияние на угрозы безопасности страны на границе и в приграничных территориях.

1.10. Прогноз и моделирование влияния геополитического положения России на угрозы безопасности в пограничном пространстве . региона.

2. В области законотворчества и нормативно-правового обеспечения деятельности ПС ФСБ России и иных федеральных органов исполнительной власти, других субъектов, предупреждающих и парирующих угрозы безопасности страны на государственной границе и в приграничных территориях, предлагается инициировать:

2.1. Разработку и принятие Федеральных Законов «О защите государственной границы и приграничной территории Российской Федерации»; «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»; «О рыболовстве и охране рыбных запасов Российской Федерации»; «О территориальном море, прилежащей зоне и конвенционных районах»; «Об ответственности за незаконную разведку и разработки природных ресурсов территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»;: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; «О прохождении службы в таможенных органах Российской Федерации»; «О наркотических средствах, сильнодействующих веществах и противодействии их незаконному обороту»; «Об охране территории Российской Федерации от завоза и распространения особо опасных болезней людей, животных и растений, а также токсичных химических веществ».

2.2. Внесение существенных корректив в «Концепцию национальной безопасности Российской Федерации», в которой целесообразно:

— уточнить источники угроз безопасности России в пограничном пространстве с учетом ее современного геополитического положения;

— очертить спектр внешних угроз безопасности России для противодействия которым предназначены пограничные органы и пограничные войска ФСБ;

— дать более обширную характеристику современного геополитического и геостратегического положения России;

— определить эвентуального военно-политического противника, оказывающего наибольшее внешнее воздействие(давление) на государственную границу и приграничные территории России;

— четко очертить национальные интересы России в ее пограничном пространстве, а также на внешних границах стран-участниц СНГ с учетом геополитической ситуации, сложившейся в мире;

— назвать реальных и потенциальных союзников и партнеров России по обеспечению ее пограничной безопасности, противодействию угрозам на государственной границе и в приграничных территориях.

3. В области организационно-административных и иных мер практического противодействия угрозам безопасности России в пограничном пространстве как следствия изменившегося геополитического положения страны.

3.1. Создать во всех приграничных регионах координирующие коллегиальные органы практического осуществления региональной пограничной политики, противодействия угрозам безопасности России на государственной границе и в приграничных территориях.

3.2. Создать государственную службу мониторинга угроз безопасности России, в том числе угроз пограничной безопасности на всех участках государственной границы, во всех приграничных регионах и на внешних границах СНГ;

3.3. Организовать единую государственную систему контроля за надводной обстановкой в территориальных внутренних водах с использованием космических средств.

4. В области практических рекомендаций научно-исследовательским и образовательным учреждениям по использованию разработанных в диссертации материалов и дальнейшей разработке поставленных в исследовании проблем.

4.1. В научно-исследовательских центрах Пограничной службы ФСБ России создать группы геополитического анализа и мониторинга угроз безопасности в пограничном пространстве. В планы научно-исследовательской деятельности включить проведение научно-исследовательских работ по проблеме выявления и предотвращения угроз безопасности в пограничном пространстве как следствия влияния геополитического положения России, современных геополитических процессов в мире. Инициировать проведение совместных комплексных исследований по данной проблеме с Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.

4.2. В специализированных институтах Российской Академии наук, Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, Военной академии Генерального Штаба Вооруженных Сил, Военном университете Министерства обороны, Академии ФСБ России и других учебных учреждениях силовых ведомств рассмотреть вопрос о проведении круглых столов, научных семинаров слушателей и аспирантов по проблеме современных геополитических процессов в мире, тенденций их развития и влияния на характер угроз безопасности России.

4.3. В образовательных учреждениях Пограничной службы ФСБ России предлагается:

— ввести в рамках учебной дисциплины «Политология» спецкурс: «Геополитика и актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации» и разработать соответствующий учебник;

— провести серию научных и научно-практических конференций по вопросам геополитики, в том числе современному геополитическому положению России, обеспечения безопасности страны в пограничном пространстве и защиты ее интересов на внешних границах Содружества;

— организовать конкурс научных работ, разработку научных рефератов среди слушателей и курсантов по проблемам геополитики и обеспечения пограничной безопасности России, учредить специальные гранты за наиболее значительные теоретико-фундаментальные и прикладные разработки по данной проблеме.

4.4. В системе общественно-государственной подготовки сотрудников и военнослужащих Пограничной службы ФСБ России предусмотреть проведение занятий на тему: «Современное геополитическое положение Российской Федерации и его влияние на угрозы безопасности страны в пограничном пространстве».

Предложенные автором выводы и практические рекомендации, как и в целом проведенное диссертационное исследование, не претендуют на исчерпывающий анализ этой важной темы и ее окончательное решение. Ряд положений, высказанных в порядке постановки, требует дальнейшего изучения в интересах обеспечения пограничной безопасности России.

Б и б л иография

Нормативно-правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. — М.: Юридическая литература, 1993.- 58 с.

2. Федеральный Закон РФ «О безопасности» // Российская газета. — 1992. — 6 мая.

4. Федеральный Закон РФ «Об обороне» // Российская газета. — 1996. — 6 июня.

5. Указ Президента Российской федерации от 11 марта 2003 года № 308 «О мерах по совершенствованию государственного управления в области: безопасности Российской Федерации»;

6. Указ Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности Российской Федерации»;

7. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Независимое военное обозрение. — 2000. — № 1.

8. Военная доктрина Российской Федерации // Независимая газета. — 2000. — 22 апреля.

9. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О национальной безопасности» // Независимая газета. — 1996. — 14 июня.

10. Основные положения региональной политики в Российской Федерации // Российская газета. — 1996. — 11 июня.

11. Основы пограничной политики Российской Федерации // Российская газета. — 1996. — 6 ноября.

12. Концепция охраны границ государств-участников Содружества Независимых Государств с государствами, не входящими в Содружество // Вестник границы России. — 1995. -№ 7. — С. 40 -51.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *